Etiqa Family Takaful Berhad

 1. Alzheimer's Disease/ Irreversible Organic Degenerative Brian Disorders
 2. Angioplasty and other Invasive Treatments for Major Coronary Artery Disease
 3. Bacterial Meningitis
 4. Benign Brain Tumor
 5. Blindness / Total Loss of Sight
 6. Brain Surgery
 7. Cancer
 8. Chronic Aplastic Anaemia
 9. Coma
 10. Coronary Artery By- Pass Surgery
 11. Deafness/ Total Loss of Hearing
 12. Encephalitis
 13. End Stage Kidney Failure
 14. End Stage Liver Failure
 15. End Stage Lung Disease
 16. Fulminant Viral Hepatitis
 17. Heart Attack
 18. Heart Valve Surgery
 19. Loss of Speech
 20. Major Burns
 21. Major Head Trauma
 22. Major Organ/ Born Marrow Transplant
 23. Medullary Cystic Disease
 24. Motor Neuron Disease
 25. Multiple Scelerosis
 26. Muscular Dystrophy
 27. Occupationally Aquired HIV Infection
 28. Other Serious Coronary Artery Disease
 29. Paralysis/ Paraplegia
 30. Parkinson's Disease
 31. Primary Pulmonary Arterial Hypertension
 32. Severe Cardiomyopathy
 33. SLE with Lupus Nephritis
 34. Stroke
 35. Surgery to Aorta
 36. Terminal Illness
 37. Congenital Disease (*self-insured by Selcare)

Bagi tahun 2020, perlindungan diberikan oleh syarikat takaful dan insurans seperti yang tertera di atas.

BUTIR-BUTIR BERKENAAN PERLINDUNGAN

PERLINDUNGAN TAKAFUL NYAWA/HAYAT BERKELOMPOK TAKAFUL

Polisi takaful nyawa/hayat berkelompok adalah satu faedah perlindungan yang diberikan kepada para ahli yang berdaftar sekiranya berlaku kematian secara semulajadi. Perlindungan ini diberikan meliputi 24 jam sehari ke seluruh dunia. Tertakluk kepada terma-terma policy takaful.

Perserta
 • Semua ahli B40 yang berdaftar serta keluarga
  (Faedah perlindungan buat keluarga atas perbelanjaan pengebumian sahaja)
 • Bagi faedah Perbelanjaan Pengebumian ke atas ahli dan keluarga.
  (Ahli keluarga adalah merujuk kepada suami / 1 isteri yang sah sahaja / anak-anak di bawah kategori B40 and berdaftar di negeri Selangor)
Nilai Perlindungan
 • Kematian dan hilang upaya total kekal akibat semulajadi: RM 5,000.00 (Ahli Sahaja)
 • Perbelanjaan Pengebumian: RM 1,000.00 (Ahli Sahaja)
 • Perbelanjaan Pengebumian: RM 1,000.00 (Keluarga)
  Bagi setiap Keluarga, perlindungan untuk Perbelanjaan Pengebumian adalah terhad kepada 1 pengebumian sahaja bagi setiap tahun.
 • Penyakit Kritikal: RM 5,000.00 (Ahli Sahaja)

Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Takaful.

Penyakit Kritikal

Kontrak tambahan ini disertakan bersama dengan perlindungan asas bagi insurans nyawa/hayat berkelompok Takaful.

Selagi kontrak tambahan ini berkuatkuasa, pihak Takaful akan membayar nilai perlindungan ke atas kontrak tambahan ini sekiranya ahli yang dilindungi disahkan mempunyai sebarang penyakit seperti senarai yang telah ditetapkan oleh pihak Takaful.

Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Takaful.


PERLINDUNGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK

Insurans Kemalangan Diri Berkelompok adalah polisi yang memberi faedah perlindungan kepada para ahli yang berdaftar sekiranya berlaku kemalangan. Perlindungan ini diberikan meliputi 24 jam sehari di seluruh dunia bagi kematian, kehilangan upaya akibat kemalangan ke atas diri tertakluk kepada terma polisi.

Perserta
 • Golongan B40 yang berdaftar dan keluarga.
  (Tuntutan akan dibayar kepada 1 ahli/orang sahaja untuk satu keluarga – Keluarga ahli adalah merujuk kepada suami / 1 isteri yang sah sahaja / anak-anak di bawah kategori B40 dan berdaftar dalam negeri Selangor.)
Nilai Perlindungan
 • Kematian akibat kemalangan / Kehilangan Upaya Kekal: RM5,000.00
  (Tuntuan dibayar kepada 1 ahli/orang bagi satu keluarga)
 • Perbelanjaan Pengebumian: RM1,000.00
  (Tuntuan dibayar kepada 1 ahli/orang bagi satu keluarga)