Selamat Datang

Kerajaan Negeri Selangor telah mengumumkan di dalam Pakaj Rangsangan Selangor Prihatin Fasa Kedua dengan penambahbaikan Skim Peduli Sihat yang sedia ada dengan menambah perlindungan serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat negeri Selangor.

Semakan Kelayakan

Produk / Butiran Produk Faedah
Takaful Nyawa / Hayat
Polisi insurans nyawa/hayat berkelompok adalah satu faedah perlindungan yang diberikan kepada ahli berdaftar sekiranya berlaku kematian secara semulajadi. Perlindungan ini diberikan meliputi 24 jam sehari ke seluruh dunia. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam polisi Takaful.

  • RM5,000.00 (Ahli Sahaja) (Kematian atau hilang upaya kekal akibat semulajadi)
  • Perlindungan hanya terhad kepada ahli sahaja
Insurans Kemalangan Diri Berkelompok
Insurans Kemalangan Diri Berkelompok adalah polisi yang memberi faedah perlindungan kepada para ahli yang berdaftar sekiranya berlaku kemalangan. Perlindungan ini diberikan meliputi 24 jam sehari di seluruh dunia bagi kematian, kehilangan upaya akibat kemalangan ke atas diri tertakluk kepada terma polisi.

  • RM5,000.00 seorang (Kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan atau kecelakaan)
  • Polisi diperpanjangkan untuk melindungi ahli keluarga
  • Terhad kepada satu tuntutan sahaja dalam satu tahun
Penyakit Kritikal
Kontrak tambahan ini disertakan bersama dengan perlindungan asas bagi insurans nyawa/hayat berkelompok Takaful.

Selagi kontrak tambahan ini berkuatkuasa, pihak Takaful akan membayar nilai perlindungan ke atas kontrak tambahan ini sekiranya ahli yang dilindungi disahkan mempunyai sebarang penyakit seperti senarai yang telah ditetapkan oleh pihak Takaful.

Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Takaful.

  • RM5,000.00 (Ahli Sahaja)
  • Perlindungan hanya terhad kepada ahli sahaja
  • Jika berlaku kematian selepas pampasan perlindungan penyakit kritikal telah diberikan ahli tidak layak bagi menerima pampasan kematian sebaliknya layak untuk mendapat pampasan perbelanjaan pegembumian.
Perbelanjaan Kematian
Perbelanjaan Pengebumian adalah satu faedah yang diberikan kepada ahli keluarga terdekat untuk membantu perbelanjaan pengebumian ahli. Perlindungan ini adalah untuk kematian secara semulajadi atau kemalangan sahaja.

  • RM1,000.00 (Ahli / Keluarga)
  • Perlindungan ke atas keluarga untuk perbelanjaan pengebumian adalah terhad kepada satu tuntutan sahaja dalam satu tahun